Nora Konstanse – Wonder (music video)

http://unsignedmusicblog.com/

“…så presis, oppfinnsom, oppmerksom, lidenskapelig og samtidig så notetro at det bare er å gi seg ende over” Jostein Pedersen, HA

“The next norwegian takeover… took the evening in the realms of near ecstasy” Ian D. Hall, Liverpool Sound and Vision

“Nora Konstanse. Det er bare å merke seg navnet” Sverre Bjørstad Graff, ABC Nyheter